top of page
  • Sarah Wu

Extrastämma

En digital extrastämma kommer att hållas för byte av revisor.


Härmed utlyses en extrastämma för att byta revisor. Mandattiden för en revisor brukar vara ett till fyra år och rekommendationen är att byta revisionsbolag var tionde år för ett aktiebolag. Vi som ideell föreningen har inte dessa krav och inte heller krav på auktoriserad revisor men eftersträvar såklart transparens och då är det bra med nya ögon ibland. Styrelsen föreslår att stämman utser Julia Appelgren till ny revisor. Hon har studerat på Handelshögskolan med inriktning på revision och financial management. Hon är noggrann, ambitiös och vi bedömer att hon kommer göra ett mycket bra jobb för att säkerställa årsbokslutet. Datum: 2020-11-24

Tid: kl. 18:00 Deltagande sker digitalt via Zoom länk.

Föredragningslista:

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av röstlängd för mötet

6. Val av revisor

7. Avslutande av extrastämma

Väl mött! /Styrelsen
20 views0 comments

Recent Posts

See All

Information inför årsmöte 2022 tisdagen 29 Mars

Valberedningens förslag till styrelse 2022: Ordförande - Sarah Wu Vice Ordförande - Vakans Kassör - Vakans Ledamot - Marcus Kern Ledamot - Sofie Mannerstråle Ledamot - Vakans Suppleant - Sofia Persson

Comentarios


bottom of page