top of page

Styrelsen

Solna Klätterklubbs styrelse består av en ordförande och fem ledamöter som röstas fram på årsmötet varje år. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.

Sofie Mannerstråle

 Vice Ordförande

Sarah Wu

Ordförande

Julia Appelgren

Revisor

IMG_3498.JPG
Image by Slawek K

Marcus Norell

Ledamot

Marcus Kern

Suppleant

Viktor Larsson

Suppleant

IMG_2853_edited.jpg
Engagera dig!
IMG_3499.JPG

Sofia Persson Björk

Ledamot

Kassör

Ödklint Konsult AB

Vår historia

Solna klätterklubb bildades i slutet av 2003 av Rickard Söderström, Veronica Sikström, Niklas Persson och Ingrid Ellmin – vilka också var initiativtagare till Klättercentret Solna. Klubben grundades för och av medlemmar. Klätterresor, bildvisningskvällar och teknikutvecklande kurser stod då i verksamhetsplanen.

 

Årsmöten har såklart varit löpande händelser och initialt satte man som mål att ett par gånger om året ha klubbträffar för att diskutera angelägna klubbfrågor. Basen var klipp- och boulderklättring i norra Stockholm samt på Klättercentret Solna. På Klättercentret anordnades de flesta av kurserna och det var även där som klubblokalen fanns.

 

Idag är Solna Klätterklubb en av Sveriges till antalet största klätterklubbar med nästintill 1000 medlemmar.

Image by Tanner Mardis

Vår värdegrund

Vi är en klubb som strävar efter mångfald och har genom åren arbetat oss fram till en värdegrund som bygger på nedanstående ledord som i varje situation ska genomsyra vår klubbverksamhet.

 

Säkerhet    Tillit    Alla kan vara med    Roligt    Kamratskap

Solna Klätterklubb sätter säkerheten i fokus, i varje enskild situation. Detta gäller både när vi arrangerar tävlingar eller bara klättrar för att ha kul – inne eller ute, på led, topprep eller bouldrar. Vi har koll på utrustningen och gör alltid kamratkontroll.

Vi är måna om att vi som klättrare och medlemmar i klubben ska känna tillit till varandra. När du klättrar med någon från Solna Klätterklubb vet du att du kan lita på att han eller hon är uppmärksam på vad du gör, vet vad som gäller och gör vad som behövs i varje enskilt fall.

Solna Klätterklubb är öppen för alla som vill vara med. Vi gör ingen skillnad på ålder, kön, religion, etnicitet, hudfärg, funktionsnedsättning eller kapacitet. Alla kan vara med.

Vårt främsta mål med klättringen är enkelt – vi klättrar för att vi tycker det är roligt. Av samma anledning finns klubben till. Att vara medlem i Solna Klätterklubb ska helt enkelt vara kul.

Vare sig du föredrar att klättra på plast eller klippa, högt över havet eller på låga block jobbar Solna Klätterklubb med att främja ett gott kamratskap, inom klubben och med andra klättrare. Detta gör vi genom en kamratlig tävlings- och träningsmiljö där vi aktivt hejar på våra motståndare, uppmuntrar andras framgångar och bjuder på oss själva och våra kunskaper. 

Klubbinfo

Solna Klätterklubb - Klättring

Bildad: 2003-01-01

Föreningsnummer: 38180-65

Organisationsnummer: 802430-7749​

Postadress: Nils Odén Rapport, Banvaktsvägen 20, 17148 Solna

Bankgiro: 5829-8985

E-post: info@solnaklatterklubb.se

bottom of page