• Sarah Wu

Solna Klätterklubb bjuder in till extrastämma!

Mötet äger rum tisdagen 3 Maj 18:00 digitalt via Google Hangout på följande länk: meet.google.com/xmd-oitd-vvo


Mötets enda punkt är att ta beslut om de vakanta platserna i styrelsen enligt protokoll från årsmötet 29 Maj 2022 samt valberedning för 2023.


Styrelsen önskar alla medlemmar varmt välkomna!


55 views0 comments

Recent Posts

See All

Valberedningens förslag till styrelse 2022: Ordförande - Sarah Wu Vice Ordförande - Vakans Kassör - Vakans Ledamot - Marcus Kern Ledamot - Sofie Mannerstråle Ledamot - Vakans Suppleant - Sofia Persson