top of page
  • Sarah Wu

Information inför årsmöte 2022 tisdagen 29 Mars


Valberedningens förslag till styrelse 2022:

Ordförande - Sarah Wu

Vice Ordförande - Vakans

Kassör - Vakans

Ledamot - Marcus Kern

Ledamot - Sofie Mannerstråle

Ledamot - Vakans

Suppleant - Sofia Persson Björk

Suppleant - Vakans


Verksamhetsberättelse 2021
.pdf
Download PDF • 85KB

Verksamhetsplan 2022
.pdf
Download PDF • 95KB

SKK Budget 2022
.pdf
Download PDF • 44KB

48 views0 comments

Komentáře


bottom of page