top of page
  • Sarah Wu

Dokument till Årsmöte 2023

Den 27 Mars hålls klubbens årsmöte. Under årsmötet kommer vi att gå igenom agendan enligt klubbens stadgar. Detta år har vi, utöver vanliga punkter kring verksamhetsberättelse och plan, styrelse, valberedning, även fyra motioner som bifogas nedan.


Anmälan senast 20 Mars, se tidigare mejl som skickats ut då man måste vara medlem för att få delta.


Verksamhetsberättelse 2022
.pdf
Download PDF • 83KB
Resultatrapport 20221231
.pdf
Download PDF • 48KB
Balansrapport 20221231
.pdf
Download PDF • 34KB
Revisionsberättelse 2022 SKK
.pdf
Download PDF • 155KB
Verksamhetsplan 2023
.pdf
Download PDF • 100KB
SKK Budget 2023
.pdf
Download PDF • 53KB
Motion rabatt på medlemspriset efter 9 månader.docx
.pdf
Download PDF • 36KB
Motion familjemedlemskap.docx
.pdf
Download PDF • 33KB
Motion höja medlemspriset.docx
.pdf
Download PDF • 35KB
Motion minska antal styrelsemedlemmar.docx
.pdf
Download PDF • 34KB

Med vänlig hälsning, Styrelsen
103 views0 comments

Comments


bottom of page