• Sarah Wu

Agenda extra årsstämma

Den 3 Maj har Styrelsen kallat till extra årsstämma för att fatta beslut om:


  1. Vakanser till styrelsen - 2 platser

  2. Vakans till valberedning - 1 plats


Mötet sker digitalt 18:00 och deltas via länk: https://meet.google.com/xmd-oitd-vvo.
32 views0 comments

Recent Posts

See All

Valberedningens förslag till styrelse 2022: Ordförande - Sarah Wu Vice Ordförande - Vakans Kassör - Vakans Ledamot - Marcus Kern Ledamot - Sofie Mannerstråle Ledamot - Vakans Suppleant - Sofia Persson